Atenció a la infància

  • TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT
  • TRASTORNS D’APRENENTATGE
  • ATENCIÓ AL ESTAT EMOCIONAL I RELACIONAL

Psicologia d'Adults

  • TRASTORNS D’ANISETAT
  • DEPRESSIÓ
  • PSICONUTRICIÓ
  • TRASTORNS DE PERSONALITAT
  • ACOMPANYAMENT EN MALALTIES CRÒNIQUES I PROCESSOS DE DOL

Neuropsicologia

  • Exploracions neuropsicològiques
  • Intervenció: rehabilitació i estimulació cognitiva en